Ειδικά Δικαιολογητικά για Γραφεία Τελετών

 

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών ή Φερετροποιείων ή Αποθηκών Φερέτρων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων κατ΄ευθεία γραμμή μετρούμενη από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περιβόλου του Νοσοκομείου ή κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει περίβολος στο Νοσοκομείο ή την Κλινική η απόσταση μεταξύ των κτιρίων αυτών και των ομοίων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα είναι τουλάχιστον 150 μέτρα . ( Υ.Δ. 2706/20-3-83 Τ.Β. σελ. 1-18 έως 1-20 ).

 

28/06/2011