Ειδικά Δικαιολογητικά για Ανοικτά Μπαρ

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Θα λειτουργούν σε κτίσμα μόνιμης κατασκευής ή προκατασκευασμένα λυόμενα οικήματα στηριζόμενα σε σταθερή βάση από μπετόν και θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία open bar στον περιβάλλοντα χώρο στεγασμένων Κέντρων Διασκέδασης.
  3. Η χρήση μουσικής επιτρέπεται σύμφωνα με άρθρα της Α5/3010/85Υγ. Διατ.
28/06/2011