Δικαιολογητικά για προέγκριση χορήγησης άδειας μουσικής

 

Απαιτούνται :

 

 

  1. Αίτηση
  2. Τεχνική μελέτη ηχομόνωσης από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχ/κ
  3. Παράβολο 58,69 Ευρώ από το Ταμείο του Δήμου Α. Μάνης

 

28/06/2011