Δικαιολογητικά για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Απαιτούνται τα ακόλουθα:

α) Αίτηση

β) Τοπογραφικό Διάγραμμα

γ) Διάγραμμα κάλυψης της περιοχής

δ) Κάτοψη καταστήματος

ε) Κανονισμός πολυκατοικίας

ζ) Παράβολο 150 Ευρώ

 

 

 

28/06/2011