Κατασκευή και Συντήρηση πεζοδρομίων

Κατασκευή πεζοδρομίων

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Τοπογραφικό (πλάτος πεζοδρομίου, αποτύπωση πεζοδρομίου όμορων ιδιοκτητών, με υψόμετρα, υψόμετρα πεζοδρομίου σε σχέση με τον δρόμο)
  3. Διάγραμμα κάλυψης
  4. Φύλλο Άδειας

 

 

29/06/2011