Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη Επιπέδου Β

Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει πιστοποιημένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Β με πιστοποίηση της ταυτότητας του.

      Η πιστοποίηση ταυτότητας γίνεται μία φορά με προσωπική παρουσία του Πολίτη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

      Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς (με επιβάρυνση του παραλήπτη).

09/09/2011