Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου:

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης

Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου

 

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού

Στελέχωση τμήματος:

Προϊσταμένη: Χαλουλάκου Ζωή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-368, email: zoichaloulakou@1315.syzefxis.gov.gr

Χαλουλάκου Τασία,με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-338, email: taschal@1315.syzefxis.gov.gr 

Κοντολέφας Ιωάννης,  με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-337, email: ikontolefas@1315.syzefxis.gov.gr

 

28/08/2019