Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Τα-
μείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αρμοδιότητες Εσόδων και Περιουσίας
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση

Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων Αρμοδιότητες Εσόδων και Περιουσίας:

Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

Αρμοδιότητες Ταμείου

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων


Στελέχωση τμήματος:

Προϊσταμένη:  Βάλβη Ελενη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60334, email: elvalvi@1315.syzefxis.gov.gr  

 Αρβανίτου Δήμητρα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60315, email: dimarv@1315.syzefxis.gov.gr  

 Κυριακουλάκου Αικατερίνη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60326, email: kkyriak@1315.syzefxis.gov.gr  

 Σκάτζικα Σταματίνα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60327, email: matskantzika@1315.syzefxis.gov.gr  

Σκάτζικα Μαρία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60311, email: marskantzika@1315.syzefxis.gov.gr  

 Μακρυγιάννη Αικατερίνη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60346, email: kmakrigianni@1315.syzefxis.gov.gr

 

28/08/2019