Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2012


Αριθμός απόφασης:   419/14-12-2011

ΘΕΜΑ 1ο Η/Δ : Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης  έτους 2012

Εισηγητής  Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γεια σας και από μένα, η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα πληθυσμιακά κριτήρια, τις ανάγκες όσο το δυνατόν και τις εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων συνέταξε το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και έχει έρθει σήμερα στο Σώμα για ψήφιση.
Το έχετε όλοι μπροστά σας,  εγώ θα σας πω επιγραμματικά κάποια πράγματα και από κι και πέρα κάνουμε όποια συζήτηση θέλετε.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα αν θα το προσέξετε από την αρχή είναι σε τρεις στήλες τα έργα που είναι , έργα των τέως Δήμων δηλαδή που είναι από το 2010 και πίσω,  τα έργα του 2011 του σημερινού Δήμου που είχαμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα πέρσι και τα έργα που προτείνονται για να υλοποιηθούνε  στο 2012.
Παράλληλα στο τελευταίο φύλο του Τεχνικού Προγράμματος γίνεται η ανάλυση πόσα είναι τα χρήματα, πόσα είναι τα χρήματα από τους πρώην Δήμους, πόσα είναι τα χρήματα του Τεχνικού Προγράμματος του 2011 και πόσα είναι του 2012, το Σύνολο είναι 8.295.449,37€, για να μη σας φάω εγώ το χρόνο εφόσον έχετε μπροστά σας το Τεχνικό Πρόγραμμα μπορείτε να με ρωτήσετε ή να τοποθετηθείτε όπως θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τζεφεράκο.
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: Κατ’  αρχήν να ρωτήσω,  υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια ποσά ή να προστεθούν κάποια έργα ή να αφαιρεθούν κάποια έργα εάν κάνουμε προτάσεις ή είναι όπως είναι πρέπει να ψηφιστεί όπως είναι και ανάλογα θα τοποθετηθούμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αφαιρεθούνε θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό, παράλληλα να πω ότι όπως το 2011 και έτσι και στο 2012 θα έχουμε διάφορες ανάγκες που θα προκύψουνε και θα μπορούμε να κάνουμε αναμορφώσεις μιας και το αποθεματικό που έχει υπολογιστεί μέσα στο 2012 είναι αρκετά μεγάλο όμως αν είναι κάποιες μικρές αλλαγές χωρίς να αφαιρέσουμε απλά να προσθέσουμε ίσως είναι εφικτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;  κ. Γεωργαράκο;
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: Για τις  20.000,00€ είχαμε πει στην πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος 50.000,00€ το οποίο και δεν εφαρμόστηκε και δεν μπήκε στον προϋπολογισμό, αυτή τη στιγμή βλέπω 20.000,00€ αντί για τις 50.000,00€ που είχαμε πει που οφείλεται  και τι αντιπροσωπεύουνε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω άλλη μία φορά,  υπάρχουνε τρεις στήλες που αναφέρονται σε έργα που είναι από τους τέως Δήμους σε έργα που είναι από το 2011 του σημερινού Δήμου και σε έργα του 2012,  λοιπόν  αυτό που λέτε είναι του 2011 και τα 20.000,00 εφέτος είναι για έργο του 2012
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: Εγώ ρώτησα δεν εφαρμόστηκε λέω το 50.000,00
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει εφαρμοστεί απλά ναι κ. Γεωργαράκο
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: Μα δεν έχει εφαρμοστεί
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον προϋπολογισμό κ. Γεωργαράκο μπαίνουνε οι τίτλοι των έργων, στον προϋπολογισμό αναφέρετε ο τίτλος του έργου ………...
κλείσιμο μικροφώνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει δημοπρατηθεί το έργο έχει πάει στο Ελεγκτικό Συμβούλιο προκειμένου να ελεγχθεί ο προσυμβατικός έλεγχος θα ‘ρθει θα υπογραφεί το συμφωνητικό και θα ξεκινήσει το έργο δεν είναι μόνο ο Πλάτανος είναι όλα τα έργα του Γυθείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μιχαλολιάκο έχετε ζητήσει το λόγο παρακαλώ.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Ναι κ. Δήμαρχε έχω τη γνώμη ότι με δική σας πολιτική βούληση αλλά και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν και να αφαιρεθούν και να αδρανήσουν έργα και να προστεθούν με αναμορφώσεις, δηλαδή αν εκτιμήσετε αύριο ότι στην πορεία ένα έργο που με τις σημερινές συνθήκες είναι χρήσιμο ότι πρόκυψη κάτι και μετά από έξι μήνες θεωρείται ότι δεν είναι χρήσιμο για τη δαπάνη δεν μπορείτε να το αφαιρέστε;  Κάλλιστα μπορείτε , κάλλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις; κ. Γεωργαράκο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν διαφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μιχαλολιάκος.                
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: Άλλη μια ερώτηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Γεωργαράκο
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: (μιλά με κλειστό μικρόφωνο και δεν ακούγεται καλά)  Όσον αφορά το δρόμο προς το Φτερέα . Είχαμε φέρει κάποιες αντιρρήσεις τότε, είχανε φέρει κάποιες αποφάσεις , αναιρεθήκανε ξέρω γω και διάφορα. Ξέρουμε πέραν όλων των άλλων , ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο σχεδιασμός  από την Περιφέρεια ……… εν πάση περιπτώσει για τα κέντρα επεξεργασίας. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος που θα γίνει ………………ότι ήτανε ένας δρόμος …… εκ των υστέρων σε δεύτερη  συνεδρίαση είπατε ότι θα γίνει ναι για να πάμε τα  απορρίμματα.
Επί της ουσίας  γιατί  αν ψηφιστεί αυτό τώρα  και πες ότι εγκρίνεται και πες ότι τα λεφτά έρχονται ………τότε τι μας εξασφαλίζει  ή μάλλον τι εξασφαλίζει τους κατοίκους  όχι εμάς εδώ ……. ότι δεν θα μείνουνε εκεί τα σκουπίδια  για 6,5 συναπτά έτη ή 7 ή 8 ή 9 ότι δεν θα ……. εφόσον τα έργα υποδομής  υποδοχής των σκουπιδιών (άνοιγμα μικροφώνου) δεν έχουνε γίνει  δηλαδή ούτε η Περιφέρεια  έχει προοπτική……..
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: κ. Πρόεδρε  νομίζω ότι αυτό είναι τοποθέτηση
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ: Όχι ερώτηση , να μου πει τι ξέρει  για τον Περιφερειακό σχεδιασμό  και εντάξει να το πω έτσι , λοιπόν τι ξέρετε για τον Περιφερειακό σχεδιασμό  και πωε συνδυάζεται η έγκριση  αυτού του έργου  που είναι 300.000,00€  με τον Περιφερειακό σχεδιασμό  και με τους χρόνους εναπόθεσης  των σκουπιδιών , των απορριμμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Τζεφεράκο
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε , κ. συνάδελφοι  πράγματι το τεχνικό πρόγραμμα  είναι μια από τις κυρίαρχες και σπουδαίες  λειτουργίες του Δήμου μαζί βεβαίως με τον προϋπολογισμό  και βεβαίως με αυτό που κάναμε προημερών τον σχεδιασμό του 4ετούς  προγράμματος. Εμείς λειτουργούμε όπως το έχουμε πει  και το έχουμε δείξει νομίζω  καλόπιστα  και θα θέλαμε να μπορούμε  να συμφωνούμε με τις προτάσεις  της πλειοψηφίας  όμως σε πολλά πράγματα έχουμε μια άλλη θεώρηση , μπορεί να είναι λάθος  η δική μας και να είναι σωστή η δική σας  ή αντίστροφα.
Το σημερινό τεχνικό πρόγραμμα  στερείται αναπτυξιακής προοπτικής . Όλα τα έργα που  προτείνετε δεν βελτιώνουν  την παραγωγική βάση είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στην τουριστική ανάπτυξη  είτε σε πολύ σοβαρές υποδομές  εάν εξαιρέσουμε τον αθλητισμό ο οποίος απορροφά  περίπου το μισό νέο   τεχνικό πρόγραμμα , περίπου το μισό. Νομίζω ότι δεν είναι  αυτό που θα έπρεπε να είναι, έχουμε φτάσει στο σημείο  να θυμηθούμε τον αλήστου μνήμης Ασλανίδη  κάθε πόλις και στάδιο κάθε  χωριό και γυμναστήριο. Πού είναι οι νέοι άνθρωποι ; εάν δεν δημιουργήσουμε υποδομές  να ρθούν άνθρωποι, να παντρευτούν , να γεννήσουν  παιδιά  και τα κλειστά γυμναστήρια  και τα γήπεδα θα είναι χωρίς λόγο. τα έχουμε ξαναπεί, μπορούσαμε  να φτιαχτούν  αυτά που έχετε βάλει  που είναι σε εκκρεμότητα, του Αγ. Βασιλείου, της Πετρίνας , της Αρεόπολης εν πάση περιπτώσει  και να μην απορροφήσουμε τα δύο τεράστια  κονδύλια για το γήπεδο του Γυθείου  και για το κλειστό της Αρεόπολης.
Όταν συζητούσαμε το Αναπτυξιακό  είχατε βάλει δύο καταφύγια ένα αλιευτικόν και ένα τουριστικόν  τα οποία κάποιος από τους συναδέλφους  είπε είναι και ώριμα να μην το βάλουμε της Κοκκάλας;  Όμως δεν βλέπω που έχει μια αναπτυξιακή  διάσταση τίποτα απ’ όλα αυτά, εγώ θα λεγα να βγάζατε για φέτος   ας πούμε το κλειστό της Αρεόπολης  και να βάζατε ένα απ’ αυτά να προχωρήσει .
Πέραν αυτού  δεν θα ασχοληθώ με τα τετριμμένα, επισκευές καταστημάτων ή  δρομάκια που πάρα πολλά  από μια πληροφόρηση δεν συμφωνούν και μ’ αυτά που προτείνουν οι Πρόεδροι, όχι ότι έχουν το αλάθητο οι Πρόεδροι των Τοπικών  ή ότι δεν σκέφτονται καμιά φορά και  με δικό τους τρόπο να εξυπηρετήσουν κάποιους ανθρώπους, εγώ χαίρομαι κάποιους Προέδρους  και θα πω και ένα συγκεκριμένο των Καλυβίων που δεν πρότεινε τίποτα μικροδρομάκια, πρότεινε τον κεντρικό δρόμο  ο άνθρωπος , λοιπόν είναι σπουδαίο αυτό  γιατί οι πιο πολλοί βλέπουνε το ωφελιμιστικό , το μικρό, τα 50 μέτρα , τα 70 μέτρα . Βεβαίως να γίνει και αυτό  αλλά το πρόγραμμα μας δεν έχει αναπτυξιακή διάσταση  το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω.
Τώρα ως προς το δρόμο για το Φτερέα , καλώς,  θα γίνει ο δρόμος στο Φτερέα . Έχουμε κάνει μια πρόταση  που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. για να γίνει απόθεση, διαχείριση , κομποστοποίηση δεν ξέρω τι απ’ όλα , δεν το ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει  εν πάση περιπτώσει για  κομποστοποίηση, δεν βλέπω να έχει μπει κανένα ποσό στο τεχνικό πρόγραμμα  μέσα γι’ αυτό το θέμα παρά μόνο ο δρόμος και εκεί που θα πάει ο δρόμος έχουμε εξασφαλίσει χώρους; έχουμε ιδιοκτησία, μίσθωση; ο Δήμος έχει κάτι;  Δεν το ξέρω κι αυτό. Λοιπόν εάν ήτανε και πράγματι γίνει αυτό θα πρεπε να συνδυαστεί  με την ύπαρξη ενός κονδυλίου για  αυτό το πράγμα που αναμένουμε  ότι θα εγκριθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο ΔΣ κ. Εξαρχάκος
ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ: Μιλά με κλειστό μικρόφωνο και δεν ακούγεται
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: Ναι κοιτάξτε το έχουμε πει εγώ δεν έχω άμεσο βιοποριστικό αλλά για πάρα πολλούς συναδέλφους  το έχουμε πει  επανηλλειμένα  να μην το επαναλαμβάνουμε βραδυνές ώρες  να εξυπηρετείται ο κόσμος , να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι , άλλος έχει οικογένεια, άλλος είναι εργαζόμενος  στην υπηρεσία του , φροντίστε το να είναι  βραδινές ώρες.
Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος ζήτησα εγώ και παρακάλεσα και τον Πρόεδρο και  τον Δήμαρχο  να το κάνουμε νωρίτερα  διότι ενώ είχε ρθει  μια πρόσκληση που κάνει η ΠΕΔ  μια σαν ημερίδα και Συμβούλιο  στην Τρίπολη  για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών …….
(έκλεισε το μικρόφωνο του)
Συνεχίζω βεβαίως,  λοιπόν άρα και στο Αναπτυξιακό πρότεινα  προ ημερών που κάναμε τον σχετικό πρότεινα  να στήναμε ένα φωτοβολταϊκό  πάρκο να έχουμε κι ένα εισόδημα  ή εν πάση περιπτώσει ας το βάζατε και σαν μελέτη , δεν το βλέπω και δεν βλέπω και μελέτες . Εδώ δεν ξέρω αν δεν το είδα  κανένα κονδύλι  γιατί τα έψαξα επανηλλειμένα  δεν είδα για μελέτες  κανένα ποσόν εδώ. Ίσως το βάλετε στον προϋπολογισμό  και δεν το έχετε βάλει εδώ στα έργα , δεν φαίνεται κάποιο έργο που να τρέχει .
Λοιπόν άρα εμείς θα θέλαμε  να βάζατε ένα αναπτυξιακό έργο  απ’ αυτά που είχατε προτείνει εσείς  και να βγει ένα από τα αθλητικά έργα τουλάχιστον γι’ αυτή την περίοδο.
Το δεύτερο που θέλω να πω δεν θα επεκταθώ με το ότι φαίνονται και τα παλιά έργα φαίνεται ένα μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα , μ’ αυτό το σκεπτικό  βάζουμε συνέχεια έργα  μένουνε πίσω και θα φαίνεται κάθε χρόνο  ένα μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα.
Δυστυχώς όμως οι καιροί είναι χαλεποί  τα χρήματα θα είναι όλο και λιγότερα  και φοβάμαι ότι θα μένουνε έτσι έργα θα μένουνε στο τεχνικό πρόγραμμα και είτε δεν θα γίνονται  είτε θα φαίνονται όλο συνεχιζόμενα.
Να σταθώ και στο θέμα του Γυθείου, βλέπω ότι είναι αρκετά τα οποία έχουμε προτείνει κι εμείς κι εσείς βεβαίως, στο Ξηριά η κάλυψη ένα μικρό μέρος  και τα άλλα είναι κυρίως εξυπηρέτηση σε κάποια σπίτια  και το σπουδαίο έργο που συμφωνούμε και το έχουμε κι εμείς είναι το σημείο που στρίβει για τον Ακούμαρο  που είναι καρμανιόλα και  που μάλλον θα γίνει. Δεν μπορούμε εμείς να μην επικροτούμε αυτά που είναι σωστά έργα .
Λοιπόν το άλλο, λέτε αναπλάσεις-αναμορφώσεις  τέως Δήμων και στον τέως Δήμο Αν. Μάνης  δεν βλέπω κανένα έργο ανάπλαση ή αναμόρφωση . Αν δεν κάνω λάθος  βλέπω αναπλάσεις Γυθείου ,  αναπλάσεις Σμύνους, τέως εννοώ, αναπλάσεις τέως Δήμου Οιτύλου και Τ.Κ. Πυρίχου και τίποτε άλλο . Οι άλλες Τοπικές Κοινότητες  της Αν. Μάνης  δεν βλέπω να είναι  πουθενά.
Τέλος πάντων για τα ΑΜΕΑ έχουμε βάλει 2.500,00€, νομίζω καν δεν χρειαζότανε να είναι εδώ  σε ένα άλλο έργο εδώ μέσα  στο Δημαρχείο , σ’ αυτό που φτιάχνουμε στο Δημαρχείο  εγώ νομίζω ότι είναι αυτό οι ράμπες για τα ΑΜΕΑ  και για τα κοιμητήρια  έχετε βάλει για τρία κοιμητήρια, απ’ ότι ξέρω έχουν ζητήσει και  κάποια χωριά να φτιάξουνε οστεοφυλάκια και λοιπά δεν βλέπω τίποτα εκεί. θα μου πείτε δεν είναι παραγωγικό, δεν είναι παραγωγικό έργο αλλά είναι ένα έργο που σεβόμαστε  τους προγόνους μας και εγώ έχω ευαισθησίες και στα Νεκροταφεία  μ’ ένα παλιό Δήμαρχο της περιοχής μας  μέχρι τα χέρια του είπα εκεί είναι και ο παππούς  και η γιαγιά σου , δεν έφτιαχνε ένα δρόμο στο νεκροταφείο που ήτανε 200-300 μέτρα , λοιπόν διότι εκεί θα πάμε όλοι του λέω θα περάσουμε όλοι απ’ αυτόν τον δρόμο.
Λοιπόν εν πάση περιπτώσει  και επειδή δεν έχω χρόνο και επειδή θα πρέπει να φύγουμε για την Τρίπολη θα μείνω με αυτά  που είπα τα βασικά  σημεία εάν δεχτείτε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα  θα το ψηφίσουμε  άλλως δεν θα είμαστε …… θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω κ. Δήμαρχε να  ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων  των συναδέλφων και μετά να απαντήσετε επί του συνόλου.
κ. Μιχαλολιάκο έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι θα ξεκινήσω  αντίστροφα εγώ , θα ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα . Η ψήφος είναι προσωπική  και παρότι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  δεν δεσμεύει ούτε τον κ. Κουτρουβίδη ούτε το Γιώργο το Γεωργακάκο  που είναι απόντας διότι δεν είχαμε πολύ χρόνο να διαβουλευθόμεν κι εμείς, μια έκφραση που συνηθίζεται.  Θα εξηγηθώ όμως γιατί και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας  και τονίζοντας κατηγορηματικά ότι ψηφίζοντας  το πρόγραμμα στο σύνολό του δεν σημαίνει  ότι θα χουμε και θετική ψήφο  σε κάθε ένα έργο  που θα τίθεται υπόψη του ΔΣ , όμως το τεχνικό πρόγραμμα είναι μια διαδικασία κορυφαία θα λεγα  ή από τις κορυφαίες της λειτουργίας του Δήμου , έχει χρονοδιάγραμμα  που πρέπει να υλοποιηθεί  και πρέπει να συνομολογήσουμε  ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία  σ’ ένα Καλλικρατικό Δήμο  που αποτελείται από εκατοντάδες οικισμούς  και που και υπεράνθρωπος να είναι ο επικεφαλής  δεν μπορεί να έχει άποψη  για το κάθε χωριό. Τι πρέπει να κάνει;  Πρέπει λοιπόν να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία  και τους εκπροσώπους της δηλαδή τον Πρόεδρο των Τοπικών.
Η άποψη με μια μικρή επικοινωνία που χα με τους επικεφαλείς  των Τοπικών Συμβουλίων  είναι σε θετική κατεύθυνση , αυτό σαν ΔΣ  θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
Σε μια ιδανική λειτουργία ενός  Δήμου  θα μπορούσε ο Δήμαρχος  να έχει καλέσει την Αντιπολίτευση  να καταθέσει τις απόψεις της  ή θα μπορούσε αντιστρόφως  η Αντιπολίτευση να έχει ζητήσει  μια συνεννόηση με το Δήμαρχο. Δεν έγινε, ελπίζουμε ότι μπορεί  στην πορεία να φτάσουμε και σε τέτοιο επίπεδο.
Τώρα γιατί το ψηφίζω και γιατί το στηρίζω. Πραγματικά δεν το θεωρώ  ένα τεχνικό πρόγραμμα που γίνει όραμα στην ανάπτυξη του τόπου  βεβαίως όμως  στοιχειωδώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες  της κοινωνίας  για διάφορα έργα , βεβαίως όσον αφορά τον αθλητισμό  που είναι πηγή ζωής για τον τόπο  νομίζω ότι υπάρχει υπερβολή , βεβαίως υπάρχει  η ασάφεια όσον αφορά  την νομική πλευρά του ζητήματος  με το Φτερέα  αλλά εν πάση περιπτώσει  είναι προβλήματα που θα τα αντιμετωπίσουμε  μεμονωμένα.
Πιστεύοντας λοιπόν  ότι στοιχειωδώς  πληροί, εκπληρώνει μάλλον  προσδοκίες της κοινωνίας  το τεχνικό πρόγραμμα αυτό  και με την επιφύλαξη ότι σε κάθε ζήτημα θα έχουμε τοποθετήσεις  στα ΔΣ το ψηφίζω τονίζοντας και πάλι ότι είναι  προσωπική η θετική ψήφος  και δεν δεσμεύει  τους συναδέλφους που είναι στην παράταξη που είμαι Επικεφαλής, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καλαντώνη , ανοίξτε το μικρόφωνό σας
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ:  Εγώ το ψηφίζω, μακάρι να είχαμε πιο πολλά λεφτά  να κάναμε πιο πολλά έργα, θα περιοριστούμε σε αυτά  και θα κρατήσω την επιφύλαξη  του δικαιώματος αν κάτι δεν μου αρέσει στην πορεία , ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γεωργαράκο παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ:  Έχω να τονίσω  και αυτό μου μένει απ’ όλα αυτά  ότι τα προγράμματα  τα βάζουμε εδώ, ίσως να είναι και  πραγματική θέληση , αλλά από εκτιμήσεις  που κάνουμε αυτά επειδή θα μειωθούν  και επειδή το κόστος τους  δεν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή  τις πραγματικές στο σύνολο ανάγκες  που δεν τις έχουμε εντοπίσει σ’ ένα , δύο, τρία,  το χουμε διασπάσει  πιστεύω ότι αυτό είναι αρνητικό και με βάση το στοιχείο ότι πέρυσι δεν εφαρμόστηκε  το τεχνικό πρόγραμμα , μόνο κατά ένα μικρό του μέρος, βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια  ο Δήμος είχε μηδενικές αποδόσεις σε αυτά  τα θέματα , ήτανε ένα αξιόλογο έργο  αυτό που έγινε δεν διαφωνώ αλλά ήταν ένα μικρό μέρος του τεχνικού προγράμματος , αυτό δεν παύει να έρχεται σε αντίθεση.
Λοιπόν επισημαίνω, είπαμε αυτά το  ότι μεταβάλλονται κάποια στοιχεία και δεν ξέρω αν και στο μέλλον πάλι θα μεταβληθούν , επιμένω εγώ ότι και η χρηματοδότηση  των 50.000,00€  για τον Πλάτανο που  γίναν 20 και  4, επιμένω στο Φτερέα  που πιστεύω ότι  επειδή δεν έχει γίνει ο σχεδιασμός  ο κεντρικός θα οδηγηθούμε  από δεσμεύσεις που έχει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν δέχεται δεσμεύσεις ή οτιδήποτε άλλο για να γίνει ο δρόμος. Εγώ  το βλέπω σαν  μία αποσυμφόρηση  κάποιων δύσκολων καταστάσεων  αλλά συμφόρηση  του συνόλου της περιοχής της  νέας δηλαδή αποσυμφόρηση Αρεόπολης συμφόρηση περιοχής μας με λίγα λόγια, όχι σε προσωπικό επίπεδο  εγώ είμαι αρκετά μακριά δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά.
Τώρα, να πω και δυο λόγια . Εγώ πιστεύω ότι το πρόγραμμα επειδή μιλάει για ικανοποίηση αναγκών πολιτών  είναι θετικό. Τι θα πει δεν είναι αναπτυξιακό; Το αναπτυξιακό είναι στοιχείο  της κεντρικής εξουσίας,  αν οι υποδομές και τα αναπτυξιακά  έργα εάν μπούνε μέσα στο προϋπολογισμό μας  εξαφανίστηκε ο προϋπολογισμός και πού είναι οι ανάγκες των πολιτών, πώς θα πιέσουμε και τί θα κάνουμε στην πολιτεία . Αυτό είναι το ένα θέμα.
Και όσον αφορά τα νεκροταφεία  να πούμε κι εδώ μια άποψη. Δίνονται κάποια χρήματα, βεβαίως  υπάρχει το έθιμο , υπάρχει εδώ αλλά όχι και να είναι και δέσμευση  με τους νεκρούς. Η δέσμευση με τους νεκρούς  είναι λίγο παθολογική κατάσταση , δεν μπορούμε να έχουμε δεσμεύσεις με τους νεκρούς. Το να τους τιμάμε  έχουνε να κάνουμε με πάρα πολλά θέματα, να τιμάμε την μνήμη τους, να τιμάμε αυτά που είπανε , να τιμάμε τις πράξεις τους . Το να τιμάμε τα λιωμένα τους κόκαλα ας πούμε εν πάση περιπτώσει  το βλέπω λίγο μπερδεμένο. Θα προτιμούσα αυτά τα χρήματα να είχανε μπει σε υποδομή  για αποτεφρωτήρια , το λέω ……….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλω να σας διακόψω  αλλά είναι λίγο εξεζητημένο αυτό
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ:   Έρχομαι σε αντίθεση μ’ ένα αίσθημα κακώς  σφηνωμένο, κακώς  σφηνωμένο. Λοιπόν με βάση αυτό  δεν θέλω να το ψηφίσω αν και συμφωνώ με την κατεύθυνση  του αλλά δεν το ψηφίζω  επειδή έχω αυτές τις επιφυλάξεις, συμφωνώ για την ικανοποίηση των αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κουτρουβίδη  παρακαλώ.
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: κ Πρόεδρε , κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής  βρισκόμαστε στο ΔΣ  για να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα  του οικ. έτους 2012, μια κορυφαία διαδικασία τόσο για το ΔΣ όσο και για το Δήμο.
Το τεχνικό πρόγραμμα  κ. Πρόεδρε  το διάβασα με προσοχή  και παρότι που σε ορισμένα θέματα  καλύφθηκα από τους συναδέλφους  τους προηγούμενους και από τον κ. Μιχαλολιάκο  έχω να κάνω τις εξής κατά την άποψή μου  σημαντικές παρατηρήσεις.
Βεβαίως άποψη μου είναι  ότι το τεχνικό πρόγραμμα   το οποίο εννοείται γι’ αυτό και δεν ρώτησα,  το έχει διευκρινίσει και πέρσι ο κ. Δήμαρχος  συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό που θα  ακολουθήσει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του  πρώτα απ’ όλα  το κοινωνικό αίσθημα  των πολιτών  και βεβαίως να οραματίζεται  έργα υποδομής και ανάπτυξης  για την νέα γενιά  αλλά και γενικότερα για την καθημερινότητα  του τόπου μας.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω  ότι στη σημερινή συγκυρία  θα ήταν ωφέλιμο με την πλήρη έννοια του όρου  να υπάρξει μια πρωτοβουλία  της Δημοτικής Αρχής γιατί η Αντιπολίτευση είναι  δύσκολο να πάρει τέτοια πρωτοβουλία  και να γίνει μία συνεννόηση , πιστεύω θα ήταν ωφέλιμη για τον τόπο, τόσο με τις παρατάξεις και  ενδεχομένως και με τους πρώην Δημάρχους μια και παραβρίσκονται σε αυτό το τραπέζι. Εγώ δεν σας κρύβω  ότι όταν ανέλαβα το Δήμο Σμύνους  με τον πρώτο που συνεννοήθηκα  ήταν με τον πρώην Δήμαρχο  της περιοχής και πιστεύω ότι δεν ζημιώθηκα  γι’ αυτό όχι εγώ προσωπικά  αλλά και η περιοχή.
Οι Τοπικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Τοπικών  βεβαίως και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κάτι που εγώ το είχα υιοθετήσει  και το διαφύλαττα ως κόρη οφθαλμού όμως η στρατηγική και η πολιτική που  πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος  είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Οι Πρόεδροι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους  να γίνουν σεβαστές και να μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα σε ένα ποσοστό 20, 30%  που θα κρίνει η  Δημοτική Αρχή  αλλά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα  τα οποία θα προγραμματιστούν  είναι καθαρά υποχρέωση κ. Πρόεδρε  κατά την άποψη μου  μόνο και μόνο της Δημοτικής Αρχής.
Στο  τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012  δεν συμπεριλαμβάνονται δυστυχώς, έχω υποχρέωση να το αναφέρω όπως το ‘ πα και πέρυσι, έργα τα οποία ήταν ώριμα να  ενταχθούν από το 2011 και βεβαίως αναφέρομαι  στην ωριμότητα του έργου του Αγιος Νικόλαος-Μελιτίνη  και θα το αναφέρω διότι ένα ώριμο έργο  που θα μπορούσε να μπει από τέλος του 2010  αρχές του 2011  δεν βρίσκεται στο  τεχνικό πρόγραμμα του 2012 , έργα όπως είναι η ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής στο Αρχοντικό , του ξενώνα της Καστάνιας  που είχε βγει και η άδεια οικοδομής  και μπορούσε να χρηματοδοτηθεί  με 100%  το έργο από το ΕΣΠΑ δεν βρίσκεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012 δυστυχώς . Θα μπορούσαν λοιπόν να μπουν και αυτά τα έργα  και κάποια άλλα που ενδεχομένως  η Δημοτική Αρχή  θα είχε ωριμάσει  γιατί είχε παρέλθει ένας χρόνος  λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής τα οποία χωρίς η χρηματοδότηση να είναι από ιδίους πόρους κ. Πρόεδρε θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν  και να ολοκληρωθούν  έργα σημαντικά  για την περιοχή μας.
Δεν θέλω ούτε να μονολογήσω εγώ θα είμαι θετικός  γιατί πρέπει να ‘μαστε θετικοί σε αυτή την προσπάθεια  και θα ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα του οικ. έτους 2012 μ’ όλες τις επιφυλάξεις  τις οποίες θα θελα να παρακαλέσω  το Δήμαρχο  τον κ. Ανδρεάκο  να τις λάβει σοβαρά υπόψη του  αλλά και το ΔΣ  διότι μόνο μέσα από μια κοινή προσπάθεια  μπορεί να υπάρξει το ουσιαστικότερο και καλύτερο  αποτέλεσμα για τον τόπο μας ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη , το έχουν ανάγκη οι πολίτες  και πολύ περισσότερο ο τόπος μας και νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει συναίνεση  και να ακούγονται και οι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά  έχουν και τη διάθεση να  προσφέρουν και την εμπειρία και την γνώση . Μόνο και μόνο τότε  θα προχωρήσουμε και θα έχουμε τα καλύτερα  επιθυμητά αποτελέσματα.
 Εγώ και πάλι  επαναλαμβάνω θα ψηφίσω και  θα ήθελα θα ήταν παράληψη μου να πω ένα τελευταίο στοιχείο, δεν έχουν ληφθεί υπόψη  οι προτάσεις όλων των Τοπικών Συμβουλίων , για παράδειγμα ο Πρόεδρος του Τ.Δ. Μελιτίνης  ο κ. Σαραντάκος  μου είπε ότι αυτό που πρότεινε  δεν είναι στο  τεχνικό πρόγραμμα του 2012, όμως έχω μπροστά μου  και την απόφαση του Τ.Σ. της Πετρίνας  που είναι το μεγαλύτερο διαμέρισμα του τέως Δήμου Σμύνους  που αυτά που έχει προτείνει  ομόφωνα το Τ.Σ.  δεν συμπεριλαμβάνονται στο  τεχνικό πρόγραμμα του 2012, ίσως να ναι η εξαίρεση  και ίσως και να ναι  η εξαίρεση της υποεξαίρεσης, είναι ένα γεγονός  όμως αναμφισβήτητο  που είμαι κ. Πρόεδρε να το καταθέσω  και να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Και πάλι πιστεύω ότι με την κοινή προσπάθεια  θα υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα  και δηλώνω ότι θα ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα του 2012. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος εκ των υπολοίπων συναδέλφων που θέλει ….. παρακαλώ κ. Μιχαλολιάκο.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ:  Ζητώ συγνώμη, θεωρώ ότι έχω παραλείψει ένα σημαντικό κομμάτι, απλώς το ξέχασα στην τοποθέτησή μου. Λοιπόν  θέλω να πω ότι  η κατανομή των χρημάτων  έχει τα κριτήρια της τα πληθυσμιακά  και άλλα και είναι δίκαιη, θέλω όμως να θέσω υπόψη του Συμβουλίου  ότι από τους 4  Δήμους ο Δήμος που είχα την τιμή  εγώ να ηγούμαι  πριν ένα χρόνο  ήταν κατάφορα αδικημένος  και εντελώς παραμελημένος από την κεντρική εξουσία και δεν θέλω να σας κουράζω με ποσά  αλλά η χρηματοδότηση του Δήμου  ήταν περίπου  στο 1/3 από τον Δήμο Σμύνους με μικρότερο πληθυσμό  και κατά το 1/5 περίπου από το Δήμο Οιτύλου και θέλω να παρακαλέσω , ο Δήμαρχος βέβαια έχει άποψη  γιατί γνωρίζει και χωριά  και καταστάσεις  αλλά θέλω να το θέσω υπόψη του ΔΣ  ότι σήμερα που ο τόπος πια είναι και διοικητικά ενιαίος, για ενιαίος πάντα ήταν, θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και επειδή φάνηκε ότι ο Δήμαρχος είναι  ανοιχτός σε αναμορφώσεις  στην πορεία και με παρεμβάσεις που  προβλέπονται από τις διαδικασίες να μπορέσουμε να δώσουμε  ένα τόνο από κείνα  ή και να προσθέσουμε κάτι  από αυτά που η πολιτεία έχει αφαιρέσει  από το πανέμορφο αυτό κομμάτι της  περιοχής μας.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος εκ των συναδέλφων θέλει να τοποθετηθεί που δεν έχει μέχρι τώρα  μιλήσει; και θα δευτερολογήστε μετά αφού ακούσουμε το Δήμαρχο. Κάποιοι από τους Προέδρους  που παρεβρίσκονται εδώ;  Ίσως έχουνε κάποια ….όχι. κ. Δήμαρχε  έχετε το λόγο, περιμένουμε να μας διευκρινίσετε και να απαντήσετε  σε όλα τα θέματα που ετέθησαν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκουσα με προσοχή όλους  που τοποθετήθηκαν, τους ευχαριστώ για την τοποθέτησή τους  άσχετα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε σε όλα . Σωστά τοποθετήθηκαν  αν το ελέγξουμε ούτε εγώ είμαι 100%  ευχαριστημένος από το τεχνικό πρόγραμμα  όμως το  τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα μέρος του προϋπολογισμού  και πρέπει λοιπόν να είναι  πραγματικό, πρέπει δηλαδή σύμφωνα με τα έσοδα  που έχουμε  να συντάξουμε και το τεχνικό πρόγραμμα . Όσο για τα μεγάλα έργα που  αναφέρθηκε ο κ. Τζεφεράκος , που δεν έχουμε καμία διαφορετική άποψη,  ίσως δεν γνωρίζει ότι προκειμένου να γράψεις μέσα στον προϋπολογισμό ότι την κατασκευή ενός αλιευτικού καταφυγίου ή ότι άλλο δεν μπορείς να το γράψεις  εάν δεν έχεις ένα έγγραφο ότι το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί  ή εκτός και βάλεις χρήματα δικά σου. Ο Δήμος λοιπόν δεν έχει την δυνατότητα  να κατασκευάσει τέτοια έργα, κάνουμε λοιπόν όλες τις ενέργειες , τοιμάζουμε τα έργα  και υποβάλλουμε προτάσεις  για την χρηματοδότησή τους  και τότε μπαίνουνε στο τεχνικό πρόγραμμα . Εάν δεν υπάρχει η έγκριση  δεν μπορεί να γραφτεί στο τεχνικό πρόγραμμα.
Δύο κουβέντες θα πω για το 2011, ότι το πρόγραμμα του 2011  ολοκληρώθηκε όχι 100%  αλλά 105%  διότι εκτός όλα τα έργα  που είχαμε γράψει στο τεχνικό πρόγραμμα στη συνέχεια κάναμε αναμορφώσεις  και προσθέσαμε και άλλα. Το ότι δεν έχουνε εκτελεστεί ακόμα είναι οι διαδικασίες, τα έργα  έχουνε δημοπρατηθεί , έχουνε οικονομική κάλυψη  δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, το μόνο έργο που δεν έγινε το 2011  και μεταφέρεται στο 2012  είναι για το γήπεδο του Γυθείου  που δεν υπήρχε ο χώρος  και έπρεπε να τον αγοράσουμε. Για να αγοράσουμε το χώρο  έγινε μια διαδικασία  φτάσαμε στο τέλος του χρόνου και  θα γίνει η μελέτη  μέσα στο 2012 . Ως εκ τούτου δεν αφαιρείται κανένα έργο .
Ο κ. Γεωργαράκος  του το έχω πει πολλές φορές  δεν το έχει καταλάβει , το έργο αυτό που είχαμε βάλει για τον Πλάτανο  θα υλοποιηθεί. Έχει  δημοπρατηθεί το έργο έχει πάει στον Επίτροπο  προκειμένου να ελεχθεί , ο προσυμβατικός έλεγχος.
Όσο για το Φτερέα , για το Φτερέα  γράφουμε μέσα  το ποσό των χρημάτων  που έχουμε για την διάνοιξη του δρόμου για την πρόσβαση του χώρου εκεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί έχετε ψηφίσει και όλοι ομόφωνα , ότι έχουμε καταθέσει πρόταση  για την διαχείριση των απορριμμάτων . Δεν μπορούμε να το γράψουμε αυτό μέσα  αν δεν έρθει η χρηματοδότηση, όταν θα έρθει λοιπόν το οκ. της χρηματοδότησης  που εντός των ημερών  θα έχουμε ή το  οκ. ή την άρνηση  θα προχωρήσει η διαδικασία. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά , δεν μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα  έργα φανταστικά, δεν μπορείς να γράψεις κάποια νούμερα  ότι θα βάλω αυτό το έργο  και θα έχω χρηματοδότηση, πρέπει να έχεις το έγγραφο. Άλλο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα , αναφέρεις τι προβλέπεις, ότι αυτά έχεις  με χρήματα δικά σου  και τα άλλα τα υπολογίζεις  για να πάρεις χρηματοδότηση. Άλλο το Επιχειρησιακό πρόγραμμα και άλλο το τεχνικό πρόγραμμα.
Δεν δέχομαι από κανένα Πρόεδρο του  Τ.Σ. και εδώ όποιος θέλει ας το πει,  ότι δεν μιλήσαμε είτε  δεν έχουν ληφθεί   υπόψη  οι προτάσεις τους. Σίγουρα δεν είναι 100%  γιατί υπάρχουνε προτάσεις  και από δημότες  και από πολλούς παράγοντες. Στην Πετρίνα μπορεί να ληφθήκανε υπόψη  άλλα έργα τα οποία  πιστεύω ότι δεν διαφωνεί ο Πρόεδρος,  δεν διαφωνεί ο Πρόεδρος νομίζω  για την ολοκλήρωση του γηπέδου της Πετρίνας . Δεν νομίζω ότι δεν διαφωνεί ο Πρόεδρος με την κατασκευή του πεζοδρομίου  στην είσοδο της Πετρίνας, νομίζω ότι είναι θετικός .
Και με τον Πρόεδρο της Μελιτίνης  νομίζω ότι είχαμε βρεθεί και  συζητήσαμε. Βέβαια οι προτάσεις τους  μπορεί να είναι τέτοιες που  δεν είναι δυνατόν να καλυφθούνε  από τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου.
Δεν διαφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μιχαλολιάκος  ο πρώην Δήμαρχος Αν. Μάνης  ότι πράγματι το κομμάτι  αυτό ήτανε αδικημένο  από οικονομικής άποψης  και θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο θετικά, συμφωνώ μαζί του.
Δεν νομίζω από αυτά που είπε ο κ. Τζεφεράκος  ότι διαφωνούμε σε τίποτα απλά δεν μπορούνε να γραφτούνε  αυτά τα μεγάλα έργα  στο τεχνικό πρόγραμμα τη στιγμή που δεν έχουμε  κάποιο έγγραφο  που να αποδεικνύει ότι υπάρχει χρηματοδότηση.
Αν παρέλειψα κάτι  να το συμπληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τζεφεράκο να δευτερολογήσετε
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ:   Επειδή και ο χρόνος πιέζει  γιατί πρέπει να φύγουμε , λοιπόν εμείς το ξαναείπαμε είμαστε  υπέρ της συναίνεσης και αυτό που είπε ο κ. Μιχαλολιάκος  να είχαμε βρεθεί όλοι πριν  θα ήτανε πολύ θετικό αλλά μέχρι προχθές ήμασταν και άστεγοι , ξεκομμένοι από το Δήμο , ελπίζουμε τώρα που θα ερχόμαστε εδώ και θα έχουμε παρουσία στο επόμενο  τεχνικό πρόγραμμα να έχει γίνει αυτή η προηγούμενη συνεννόηση και η διαβούλευση με το Δήμαρχο  όπως είπε, εμείς εδώ δεν προλάβαμε  να συνεννοηθούμε  μεταξύ μας  στις παρατάξεις και εντός και διαπαραταξιακά.
Είπε ο κ. Δήμαρχος  ότι πρέπει να χει έγκριση , για το κλειστό της Αρεόπολης   υπάρχει κάποια έγκριση; μπορεί να μην το ξέρω .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι από τακτικά έσοδα  του Δήμου κ. Τζεφεράκο.
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ:    Ναι, ναι εντάξει  άρα μπορεί και κάτι άλλο να μπει  από τακτικά έσοδα  γι’ αυτό ακριβώς. Πέραν αυτού  είχατε κάποια για τις κατασκηνώσεις οι οποίες είναι παλιό έργο και υπάρχει, μπορούσε  να γίνει με λίγο ποσό αν θυμάμαι για να πάμε και πάρα πέρα, στον Άγιο Νικόλα.
Για τα σπήλαια δεν βλέπω τίποτε, δεν ξέρω που βρίσκεται η κατάσταση αυτή. Ένα αρδευτικό που είπε  ο κ. Κουτρουβίδης …..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σε καλύψω στα δύο που είπες τώρα
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ:    Μια κουβέντα θα πω ακόμα και θα τελειώσω. Λοιπόν και εκείνο που είπα και δεν μου απαντήσατε , οι αναμορφώσεις –αναπλάσεις  στο τέως Δήμο Αν. Μάνης  δεν έχε καθόλου, κανένα ποσόν  και ως προς τους νεκρούς  εγώ έχω άλλη άποψη  και θα την έχω εις τον αιώνα τον άπαντα  διότι οι αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι είχαν φτάσει τη σοφία  και στο διάστημα και στην πυρηνική ενέργεια  με την διανόηση τιμούσαν τους νεκρούς  και έκαναν και σπονδές  ακόμα αλλά και οι πρωτόγονοι  της Αφρικής το ίδιο κάνουν. Λοιπόν εάν αλλάξουμε τον κόσμο και  τον γυρίσουμε ανάποδα τότε  θα συναινέσω κι εγώ.
Λοιπόν εν πάση περιπτώσει  δεν δεσμεύω κι εγώ τον συνδυασμό μου , δεν έχουμε καν καταλήξει  γιατί δεν είχαμε συνεννοηθεί  να δούμε τι θα γίνει και αν δεχτείτε  βεβαίως δείχνει μια διάθεση  ο κ. Δήμαρχος θετική  και βέβαια είναι και άλλα πράγματα που  δεν είναι στο τεχνικό πρόγραμμα   τα οποία όμως πρέπει να τα δούμε σε μια άλλη φάση, τα δύο ζωτικά θέματα,  την ύδρευση και την αποχέτευση  το λέω παρεμπιπτόντως, πρέπει αυτό να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση  να δούμε που βρίσκονται αυτά τα θέματα.
Εγώ σε λίγο θα φύγω γιατί θα πάμε στην Τρίπολη κι εκεί είναι ζωτικό θέμα, εμείς θα το θέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις  να τελειώσει αυτός ο σχεδιασμός  που αλλάζει κάθε τόσο, δεν ξέρω αν θα έρθει και ο Δήμαρχος  ή θα έρθει όποιος έρθει  θα προσπαθήσουμε τα δύο θέματα αυτά  καίνε την περιοχή μας.
Λοιπόν ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι αναπλάσεις  για τον τέως Δήμο Αν. Μάνης , μόνο ο Πύριχος είχε προτεραιότητα  στις αναπλάσεις και τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα , οι υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες  δεν είχαν προτεραιότητα, έτσι, σύμφωνα με τα οικονομικά μπαίνουνε  δεν πάει να πει  ότι βάζεις αναπλάσεις,  κάπου βάζεις αναπλάσεις  δεν βάζεις οδοποιία, κάπου βάζεις οδοποιία δεν βάζεις αναπλάσεις.
Λοιπόν, κατασκηνώσεις Αγίου Νικολάου. Οι κατασκηνώσεις του Αγίου Νικολάου  δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου   και γίνονται ενέργειες προκειμένου να πάρουμε την παραχώρηση  για να μπορούμε να το κάνουμε.
Τα σπήλαια , ουδεμία ακόμη σχέση έχουμε με τα σπήλαια.
Ύδρευση και αποχέτευση  γνωρίζετε πάρα πολύ καλά  ότι υπάρχει Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης οπότε δεν μπορεί ο Δήμος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα οικονομικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μιχαλολιάκο…… κ. Γεωργαράκο…..κ. Καλαντώνη; κ. Γεωργαράκο θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ:  (κλειστό μικρόφωνο)  Δεν μου απαντήθηκε το θέμα ότι εάν ο περιφερειακός σχεδιασμός  πάει  στα 6,5 χρόνια και φτιαχτεί ο δρόμος  και θα πάνε εκεί σκουπίδια, εκτός αν δεν πάνε, και πόσο θα μείνουνε  και αν θα γίνουν έργα υποδομής  και με τι λεφτά , αυτά δεν απαντηθήκανε είναι ένα λεπτό σημείο. Εκτός αυτού από κει και πέρα ………….(κλειστό μικρόφωνο)
Οι Αρχαίοι  Έλληνες δεν είχαν οικονομικά προβλήματα ούτε προβλήματα δόμησης , λοιπόν και εν πάση περιπτώσει  ο σύνδεσμος με τους νεκρούς δεν είναι, είναι παθολογικό πράγμα δεν είναι σοβαρό, λοιπόν ο σύνδεσμός είναι στα έργα τους.
Τώρα με βάση αυτά τίποτα δεν μπορώ να συμφωνήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ κ. Κουτρουβίδη συγνώμη.
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: Να πω μια λέξη, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Δήμαρχο να μου απαντήσει σ’ αυτά που ρώτησα, δεν μου απάντησε. Είχαμε κάποιες ώριμες μελέτες , είναι η 2η χρονιά δεν έχουν μπει και αν ο Δήμος το χρόνο που πέρασε  θα μπορούσε να χει ωριμάσει  κάτι καινούργιο να το χε βάλει  στο τεχνικό πρόγραμμα, το θεωρώ πολύ ουσιαστικό γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Για το έργο Οδοποιίας κ. Κουτρουβίδη  όπως είπατε είχατε υπογράψει προγραμματική σύμβαση  με την τέως Νομαρχία , για το τμήμα που έχετε ολοκληρώσει.
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: Δεν είναι ακριβώς έτσι  αλλά δεν θέλω να κάνω……….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Νομίζω αν θέλετε να βρεθούμε μια μέρα  να συζητήσουμε όποτε θέλετε
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: Μα μου το χατε ξαναπεί δεν έγινε αυτό το πράγμα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις  από σένα εξαρτάται εγώ πες μου ότι θα ρθεις την τάδε μέρα να το συζητήσουμε, όποτε επιθυμείς
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: Δεν είναι το μοναδικό έργο , είναι ο ξενώνας της Καστάνιας  που είναι με το κλειδί στο χέρι και να δημοπρατηθεί το έργο, είχε ανοίξει το ΕΣΠΑ  δράση δεν μπήκε, δεν θέλω, είναι η  λιμνοδεξαμενή, είναι το φράγμα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ελάτε όποτε θέλετε
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και ευχαριστώ …………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γίνει αυτό, να γίνει αυτό παρακαλώ, να γίνει μια συνάντηση .
Οι αναπλάσεις στον πρώην Δήμο Αν. Μάνης  θα γίνουνε  κ. Δήμαρχε διότι και εγώ επιθυμώ αυτή η περιοχή να αναπτυχτεί και παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ορίστε υπερψηφίζει το Σώμα; κ. Γεωργαράκο; όχι καταψηφίζει.
Ο κ. Μπουκουβάλας;  ψηφίζει
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε  ψηφίζω με αυτές τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις  τις οποίες θα διατυπώσω και σε κάθε θέμα και θα σας ζητήσω συγνώμη γιατί  πρέπει να φύγω εγώ για την Τρίπολη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι παρόντες Πρόεδροι , είναι κάποιος που δεν ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα; Υπερψηφίζουν όλοι
……………….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν μπορείτε να απαντήσετε γιατί είμαστε στη ψηφοφορία. Εγώ σας κάλεσα πριν ………..γιατί σας κάλεσα είμαστε στη φάση της ψηφοφορίας , παρακαλώ, παρακαλώ είναι εκτός διαδικασίας παρακαλώ
Κλείσιμο μικροφώνων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο κ. Γεωργαράκος
Αποχωρεί ο κ. Τζεφεράκος.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και είδε
•    Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
•    Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
•    Την  απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένων  υπόψη και των εισηγήσεων των συμβουλίων δημοτικής Κοινότητας  και Τοπικών Κοινοτήτων  , για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους  2012 ως  η συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Υπερψήφισαν οι ΔΣ Μ. Κατσιβέλης, Δ. Ανδρεϊκος, Γ. Εξαρχάκος, Χ. Αναστασάκος, Αικ. Κολοκοτρώνη, Γ. Λυροφώνη, Αντ. Κουμεντάκος, Ε. Δρακουλάκου, Θ. Χριστοδουλάκος, Μ. Αγριόδημας, Ν. Λιγνός, Π. Κοκοράκης, Γ. Ροζάκης., Θ. Αραπάκος, Α. Καπασούρης, Ι. Μπουκουβάλας,  Ι. Τζεφεράκος, Γ. Κατσαφούρος, Δ. Καρκαλάκος, Μιχαλολιάκος Κυρ. Δ. Κουτρουβίδης, Αντ. Καλαντώνης
Ο ΔΣ Ι. Τζεφεράκος υπερψήφισε  με τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις  τις οποίες θα διατυπώσει και σε κάθε θέμα
Καταψήφισε ο ΔΣ  Ηλίας  Γεωργαράκος.
Υπερψήφισαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου,  και όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  
       Αφού απομαγνητοφωνήθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος                        Τα Μέλη
    (σφραγίδα-υπογραφή)                        (Υπογραφές)    
    Χρήστος Αναστασάκος                
1.    Κατσιβέλης Μιχαήλ    
2.    Ανδρεϊκος Δημήτριος
3.    Αγριόδημας Μιχαήλ
4.    Αραπάκος Θεόδωρος
5.    Δρακουλάκου Ελένη
6.    Εξαρχάκος Γεώργιος  
7.    Καπασούρης Αλέξανδρος                
8.    Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
9.    Κουμεντάκος Αντώνιος
10.    Κοκοράκης Παναγιώτης
11.    Λιγνός Νικόλαος
12.    Λυροφώνη Γεωργία
13.    Ροζάκης Γεώργιος
14.    Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
15.    Τζεφεράκος Ιωάννης
16.    Κατσαφούρος Γεώργιος
17.    Καρκαλάκος Δημήτριος
18.    Μπουκουβάλας Ιωάννης
19.    Μιχαλολιάκος Κυριάκος
20.    Κουτρουβίδης Δημήτριος
21.    Καλαντώνης Αντώνιος
22.    Γεωργαράκος Ηλίας
                                  
                                               
                                                  Ο Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Γυθείου  Γ. Μητσάκος                                 
                                                  Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αρεόπολης Π. Στρατάκος
                                                  Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κοίτας Μ. Αλμυράντες
                                                  Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κούνου Ν. Τσιτσίρης
                                                  Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Πετρίνας Δ. Βασιλάκος
                                                  Η Πρόεδρος Τ.Κ. Σκουταρίου Κ. Δεμέστιχα
                                                  Ο  Εκπ/π ος  Τ.Κ. Ανω Μπουλαρίων Ν. Γουνέλας
                                                  Ο  Εκπ/πος   Τ.Κ. Αρχοντικού Γ. Αγραπίδης
                                                  Ο  Εκπ/πος   Τ.Κ. Καλυβίων Π. Καράκος
                                                  Ο  Εκπ/πος   Τ.Κ. Κονακίων Β. Κοντάκος
                                                  Ο  Εκπ/π ος  Τ.Κ. Κρήνης Α. Δριβάκος
                                                  Ο  Εκπ/π ος  Τ.Κ. Καστάνιας  Κ. Πλαγιαννάκος
                                                  Ο  Εκπ/π ος  Τ.Κ. Μέλισσας Ν. Γραφάκος
                                                  Ο  Εκπ/πος   Τ.Κ. Μελιτίνης Π. Σαραντάκος
                                                  Ο  Εκπ/π ος Τ.Κ.  Προσηλίου Λ. Μονεμβασίτης
                                                  Ο  Εκπ/π ος  Τ.Κ. Σελεγουδίου Γ. Γιαννακούρου
                                                  Ο  Εκπ/πος   Τ.Κ. Σιδηροκάστρου Δ. Ανδρεάκος
Ακριβές  Απόσπασμα                                              
Γύθειο   16-12-2011                                                  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                  
                                                                                         
                                                                                                    
 Χρήστος Αναστασάκος                

27/12/2011