Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2012 και ετησίου προγράμματος δράσης.

Ακολουθεί κείμενο.

27/12/2011