Διοικητική βοήθεια πολιτών

Διοικητική βοήθεια πολιτών
Πλειώτας Χρήστος Παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημόσιες υπηρεσίες ή στα Κ.Ε.Π. 2733360
10/06/2011