Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Πολιτικής Προστασίας - Πρασίνου

Υπεύθυνοι υπάλληλοι Καθήκοντα Τηλ. Επικοινωνίας
   
Μακρυγιάννη Αικατερίνη Προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου. Υπεύθυνοι θεμάτων πολιτικής προστασίας Δήμου. Θέματα περιβάλλοντος. Συντήρηση χώρων πρασίνου. 2733360346
Πούλιος Κωνσταντίνος 2733360347
   
Δημοτική Αστυνομία
Σφυρής Θεόδωρος Άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 1 του Ν.3731/2008 όπως αυτό ισχύει. Γραφείο υπαγόμενο στο Δήμαρχο 2733360350
Λεοντακιανάκης Κυριακούλης 2733360351
Αγραπίδης Δημήτριος  
Κόκκαλης Θεόδωρος
   
10/06/2011