Δημοτική Αστυνομία

Δημοτική Αστυνομία
Σφυρής Θεόδωρος Άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 1 του Ν.3731/2008 όπως αυτό ισχύει. Γραφείο υπαγόμενο στο Δήμαρχο 2733360350
Λεοντακιανάκης Κυριακούλης 2733360351
Αγραπίδης Δημήτριος  
Κόκκαλης Θεόδωρος
   
10/06/2011