Πρωτόκολλο, Διακίνηση Αλληλογραφίας & επίδοση εγγράφων, αρχείο, αποθήκη

Πρωτόκολλο, Διακίνηση Αλληλογραφίας & επίδοση εγγράφων, αρχείο, αποθήκη
Σπυροπούλου Ελένη Πρωτόκολλο Δήμου, αρχειοθέτηση 2733360341
Μπερτζελέτου Μαρία Πρωτόκολλο Δήμου, εξερχόμενη αλληλογραφία, γραμματειακή υποστήριξη, υποστήριξη γραφείου κίνησης 2733360344
Ηλιόπουλος Νικόλαος Αρχείο, αποθήκη, βοηθητικές εργασίες  
Κατσιώνη Φωτεινή Κλητήρας, κατάθεση - παραλαβη αλληλογραφίας 2733360342
 
10/06/2011