Ληξιαρχεία

Ληξιαρχεία
Ανδρεάκου Σταματίνα Δημοτική Ενότητα Γυθείου  
Σπανεα Ελένη Δημοτική Ενότητα Οιτύλου  
Κοντολέφας Ιωάννης Δημοτική Ενότητα Σμύνους  
Μοφόρη Ευαγγελία Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης  
10/06/2011