Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων Δήμου

 

Υπεύθυνοι υπάλληλοι Καθήκοντα Τηλ. Επικοινωνίας
 
Πολυμενάκου Φωτεινή Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Δημάρχου, χρέωση αλληλογραφίας Δήμου 2733360302
 
Κολλιάκου Παναγιώτα Θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Δημάρχου, Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Δημάρχου & Ειδικών Συνεργατών, τηλεφωνικό κέντρο 2733360303
Σαμιώτης Κωνσταντίνος Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Θέματα προγραμματισμού και οργάνωσης Δήμου. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής Διαβούλευσης – τήρηση πρακτικών επιτροπής. 2733360313
Καραμπάση Ελένη 2733360314
 
Πλαγιανάκου Όλγα Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου 2733360305
 
Κάτσαρη Άννα Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Οικονομικής και Εκτελεστικής Επιτροπής 2733360306
 
Μπογέα Φωτεινή Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πρωτοκόλληση αποφάσεων συλλογικών οργάνων, τήρηση αρχείου 2733360307
 
Αργειτάκου Θάλεια Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Αντιδημάρχων, έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π., θέματα καταστημάτων, λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. 2733360310
 
Χαλουλάκου Τασία Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου, έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π., θέματα καταστημάτων, λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Γυθείου 2733360312
 
Πατσουράκος Βασίλειος Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Ν.Π. Δήμου 2733360348
Καρνιάτη Φωτεινή 2733360349

 

 

02/06/2011