Τμήμα Πολεοδομίας

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει τις παρακάτω γενικές αρμοδιότητες :

    Αρμοδιότητες Έκδοσης Αδειών

  1. Αρμοδιότητες Πολεοδομικών Εφαρμογών
  2. Αρμοδιότητες Ελέγχου Κατασκευών. 

   

  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ – Οδ. Ορέστου - ΓΥΘΕΙΟ

  ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προϊστάμενος)

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ & Fax. 

   

  2733023409

  ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

  ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

   

  16/01/2012