Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου


Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέ-
χει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.

Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.


Στελέχωση τμήματος:

Κάτσαρη Άννα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-356, email: akatsari@1315.syzefxis.gov.gr

Μανωλάκος Μανώλης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-360, email: mmanolakos@1315.syzefxis.gov.gr


 

28/08/2019