Πρόγραμμα εορτασμού της Μάχης του Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης