Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                     Γύθειο, 20/06/2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:8614

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Αικατερίνη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 

 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά

               κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την  

               προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική

               περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.»

ΣΧΕΤ.:Το αριθ. πρωτ. 45516/14 Ιουνίου 2019 έγγραφο του τμήματος Εκλογών και

             Πολιτικών κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών της Γεν. Διεύθυνσης

             Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γυθείου, σε κοινή σύσκεψη, με σκοπό τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Αντιδήμαρχος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

20/06/2019