Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»: Ένταξη πράξης «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης» συνολικού προϋπολογισμού 213.000,00 ευρώ

1

 

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»: Ένταξη πράξης «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης» συνολικού προϋπολογισμού 213.000,00 ευρώ

 

Σκοπός του έργου είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές  για την προστασία των παιδιών.

 

Η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής, θα περιλαμβάνει παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες είναι σχεδιασμένος, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά σε καίριες θέσεις, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων στους επισκέπτες αναλογικά πάντοτε με το διαθέσιμο χώρο της παιδικής χαράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς επίσης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Με το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζονται οι επείγουσες ανάγκες λειτουργίας παιδικών χαρών που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές και η αναβάθμισή τους αναμένεται να λύσει χρόνια προβλήματα αναψυχής, ψυχαγωγίας και συνάθροισης των περιοίκων.

21/08/2018