Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση μιας θέσης ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                            Δευτέρα 08-10-2018
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων
                  Γύθειο T.K.232 00 
Τηλ: 2733-3-60310
Fax: 2733-3-60370
e-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προτίθεται να καλύψει ανάγκες του σε τεχνικά θέματα σύνταξης μελετών, ωρίμανσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και έργων υποδομών, σε θέματα διερεύνησης ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και την ωρίμανση, υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους καθώς επίσης σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη ανάπτυξη και λειτουργία του Δήμου απασχολώντας ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στο email dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr μέχρι τη Δευτέρα 15-10-2018.

Πληροφορίες στo τηλ: 2733-3-60302.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

 

 

1

 

 

 

 

 

08/10/2018