Δωρεά Η/Υ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρεοπόλεως

Με δεκατέσσερις (14) Η/Υ, ευγενική δωρεά της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε.  εξοπλίστηκε το Τμήμα Πληροφορικής του Γυμνασίου και Λυκείου Αρεοπόλεως.

 

Αρχείο

 

*

 

 

 

 

 

28/11/2012