ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), συνεδρίαση της Επιτροπής Στήριξης Πληγέντων Πυρκαγιάς 2021, που θα γίνει την  18η  Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα   12:30, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο, του Δήμου Ανατολικής Μάνης

14/01/2022