ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 8/3/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 78/2-3-2021

Παρόντες Δ.Σ.: έξι  (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

08/03/2021