ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 7 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 Συνεδρίαση της 16/3/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 89/10-3-2021

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε  (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 7 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Διαβάστε  εδώ  αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

29/03/2021