Ορισμός Αντιδημάρχων Περιόδου 1/9/2021 έως 31/08/2022

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση Δημάρχου.

02/09/2021