ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 12/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 569/6-10-2022
Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)
Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 12/10/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 569/6-10-2022

Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Αναλυτικά ο 22ος Πίνακας Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

 

17/10/2022