ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ΜΑΝΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020», προϋπολογισμού 193.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε ΕΔΩ την Αναλυτική Προκύρηξη

19/11/2019