ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1041/2016 ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ

21/12/2016