ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης επιθυμεί να καλύψει με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ , από άλλους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού με το πρόγραμμα της Εθελοντικής Κινητικότητας τις θέσεις που αναγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση με ΑΔΑ: 7Θ5ΘΟΚ9Ο-954 (προθεσμία υποβολής αιτήσεων εως τις 30-9-2014).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ.

Καρνιάτη στο τηλέφωνο: 2733360349 ή 2733360348.

12/09/2014