Εποπτεία και του συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πατήστε εδώ για να δειτε την απόφαση Δημάρχου.

02/09/2021