ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητα βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. 

Με την υπ. αριθμ. 186/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με γνώμονα την ίση μεταχείριση των δημοτών, ορίστηκαν οι κατωτέρω προθεσμίες για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων χωρίς επιβαρύνσεις ή κυρώσεις.

  • Έως  31-7-2015 για διόρθωση  τ.μ. σε επαγγελματικούς χώρους
  • Έως  31-8-2015 για διόρθωση  τ.μ.  σε οικίες

 

Για τη δήλωση – διόρθωση οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες Εσόδων του Δήμου στο Γύθειο & στην Αρεόπολη, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ)

Β) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο λογαριασμό ΔΕΗ

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο Δήμος θα συγκροτήσει τα απαραίτητα κλιμάκια και θα προβεί σε ελέγχους.   

Εάν διαπιστωθούν διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, θα κληθεί, δυστυχώς, ο εκάστοτε δημότης να καταβάλλει αναδρομικά τα αναλογούντα τέλη μας τελευταίας 5ετίας, των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων.

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το νόμο τα έσοδα του Δήμου από τα Δημοτικά Τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τα έξοδα για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό στην περιφέρειά του.

Η ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα αυτό, εκτός του ότι θα μας απαλλάξει από τις δυσάρεστες συνέπειες της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες μας καθαριότητας και του φωτισμού χωρίς να αναπροσαρμόσουμε τα δημοτικά τέλη όπως έχουμε πράξει όλα τα χρόνια της δημοτικής μας θητείας.

                                                                   Εκ του Δήμου Ανατολικής Μάνης

22/06/2015