ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 14ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πρόσκληση 382/30-6-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 14ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης
Συνεδρίαση της 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πρόσκληση 382/30-6-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 14ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Διαβάστε αναλυτικά τον 14ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

 

04/07/2022