Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ναυαγοσώστες) του Δήμου Ανατολικής Μάνης

25/05/2021