Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Γύθειο       21  – 05 - 2015

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γυθείου για το νέο σχ. έτος 2014-2015 ξεκινούν την 25η -05-2015 και αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και έχουν κόψει την πάνα.

   Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Ν.Π. στο Δημαρχείο(κα Aργειτάκου,2733360348)

Δικαιολογητικά εγγραφής :

  1. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  2. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  5. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με προσδιορισμό του είδους σύμβασης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 όπου θα δηλώνουν το είδος της επιχείρησης με υπογραφή και σφραγίδα.(αφορά και τους 2 γονείς)
  6. Έγγραφο που να αποδεικνύει τη δ/νση μόνιμης κατοικίας (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ κ.τ.λ.)
  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (παιδιών και γονέων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Βάσει της απόφασης 93/8-4-2013 ισχύουν τροφεία ως κάτωθι:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

Από 0-45.000€ 30,00 ευρώ

Από 45.000€ και άνω 60,00 ευρώ

Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο του μήνα με απόδειξη.

Στα παραπάνω τροφεία  ισχύουν εξαιρέσεις:

1)Απαλλαγή από τροφεία για πολύτεκνες οικογένειες.

2)Έκπτωση 50% στα τροφεία για το δεύτερο παιδί και ανύπαντρες μητέρες.

3) Απαλλαγή από τροφεία εάν ένας από τους γονείς έχει αναπηρία πάνω από 67%.

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αρχεία

21/05/2015