ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 15/3/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση 138/11-3-2022
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

15/03/2022