ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 28/2/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
Πρόσκληση 127/22-2-2022
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων του 3ου Δ.Σ. του Ν.Π.

03/03/2022