ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 21/4/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση 167/14-4-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων της 5ης Συνεδρίασης Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

12/05/2022