Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε τμήμα της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη (Συνοικισμός Γυθείου)

Δημαρχείο Γυθείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες 18.00' έως 03.00' σε τμήμα της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη, από την οδό Ερμού έως την οδό Δημάρχου Καλκανδή και από την οδό Δημάρχου Καλκανδή έως την οδό Μικράς Ασίας, θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από τις 27-07-2021 έως και τις 30-09-2021.

Δείτε τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

30/07/2021