ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 8ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 27/5/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση 258/23-5-2022

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 8ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 8ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

30/05/2022