Παρέμβαση Δημάρχου Ανατολικής Μάνης στην ΚΕΔΕ για το θέμα της παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας.

Με επιστολή - πρόταση που απέστειλε ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος Ανδρεάκος ζητά απο τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ να τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θέμα με την εξής πρόταση:

Να δίδεται η διακριτική ευχέρεια στους Δήμους να αποφασίσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα οικονομικά τους διαθέσιμα, για τον αριθμό των συμβασιούχων και τους χρόνους απασχόλησής τους εντός του έτους 2017, με την ρητή δέσμευση ότι θα τηρήσουν τη σειρά προτεραιότητας των πινάκων του ΑΣΕΠ βάσει των οποίων συνάφθηκαν οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ το έτος 2015.  Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίωση των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων για την ύπαρξη των απαιτούμενων κάθε φορά πιστώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση να αποφασίζουν όπως και τα προηγούμενα έτη, σε ετήσια βάση για την απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ.

 

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του κου Δημάρχου.

30/12/2016