ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ανακοίνωση για την Ρύθμιση Οφειλών   προς το Δήμο  Ανατολικής Μάνης

«Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης»

 Ο Δήμος  Ανατολικής Μάνης, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου, ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α΄) και του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, προχωρεί σε ΡΥΘΜΙΣΗ του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.10.2014, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι  τις 30.11.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  του Δήμου  Ανατολικής Μάνης ( Ελευθερολακώνων,  Γύθειο) στο ισόγειο του κτιρίου ή να επικοινωνούν  με τα τηλέφωνα 27333-60326, 27333-60328 και 27333-60329, υπεύθυνες ενημέρωσης οι κυρίες Σκάντζικα Μαρία και Κυριακουλάκου Αικατερίνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  

  ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

05/11/2014