ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο, πυροπροστασίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

05/07/2012