Προσκόμιση-αποστολή στοιχείων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2006, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ανατολικής Μάνης για τη σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων κλάσεως 2027

Στρατός

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Δημαρχιακό Μέγαρο Γυθείου, το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2022, προκειμένου να υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία αρρένων τέκνων σας που βρίσκονται εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ανατολικής Μάνης και έχουν γεννηθεί το έτος 2006.

Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για να καταχωρηθούν στον Στρατολογικό Πίνακα κλάσεως 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16,  Ν.2119/93.

Η Υπεύθυνη Δήλωση δύναται:

α) είτε να συνταχθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/ ακολουθώντας τη διαδρομή: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses & εν συνεχεία να αποσταλεί στη διεύθυνση dimotologio@1315.syzefxis.gov.gr

β) είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δημαρχείο Ανατολικής Μάνης, Γύθειο, ΤΚ 23200, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στα τηλέφωνα 27333 60336 ή 27333 60338.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης

07/02/2022