ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Ανατολικής Μάνης για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων», και σε συνέχεια της δημοσίευσης του «Οδηγού Σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων» που εξέδωσε ο ΕΔΣΝΑ, ο Δήμος μας μετά από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2016), προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου, με την υποστήριξη από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Μετά από εργασίες μηνών στο πλαίσιο της εν λόγω Ομάδας Έργου, το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις συμπληρώσεις αλλά και τις ερωτήσεις σας μέχρι τις 8/3/2016 στo e-mail :

ksam@1315.syzefxis.gov.gr

 

03/03/2016