Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021», προϋπολογισμού 193.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%

 

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη

23/11/2020