ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την Προμήθεια Τροφίμων έτους 2021

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει  Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Οικονομικότερη Προσφορά που αφορά «Προμήθεια Τροφίμων έτους 2021»

 Η προμήθεια αυτή αφορά:

α) Το Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας» του Δήμου Ανατολικής Μάνης &

β)  Τον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Η Προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου την 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11:00.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(Τηλ. 27333-60331.  Αρμόδιος Υπάλληλος Κυριάκος Μιχαλάκος).

 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                                                                              ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

Διαβάστε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης

10/12/2020