ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 1ης δημόσιας συνεδρίασης έτους 2016 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ    ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Συνεδρίαση της 01/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00                                                                           

Πρόσκληση:  13/25-1-2016

Παρόντες: 6

Απόντες:  1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

   Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 1ης δημόσιας συνεδρίασης έτους 2016 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ

Η/Μ

Καθορισμός όρων και αντίστοιχων ανταλλαγμάτων, παραχώρησης απλής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένα Γυθείου έτους 2016

 

Αριθ. απόφ: 1/2016

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Χωρίζει την χερσαία ζώνη λιμένα Γυθείου από την είσοδο στην νήσο Κρανάη έως την δημοτική πλάζ σε δυο ζώνες, την Α΄ ζώνη (από Κρανάη έως περίπτερο Κοττέα) και την Β΄ ζώνη (από περίπτερο Κοττέα έως δημοτική πλάζ) και καθορίζει το χρηματικό αντάλλαγμα για την Α΄ ζώνη 21,00Ευρώ ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου και για την Β΄ζώνη 15,00Ε ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου και διάρκεια χρήσης του χώρου τρία έτη.

Διαφώνησε ως προς την ενότητα διέλευσης των πεζών, την αστυνόμευση και την κίτρινη διαγράμμιση κατά μήκος της παραλίας το μέλος του Δ.Σ. και Λιμενάρχης Γυθείου Πλωτάρχης Λ.Σ.  Γιαννουράκος Παναγιώτης.

 

 

Γύθειο  3/2/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

Λεβεντζώνης Νικόλαος

 

 

 

 

09/02/2016