Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 28ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

Πίνακας θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  28ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν. Συνεδρίαση της  29-10-2014.

31/10/2014